Loading...

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti LAZOLO s.r.o., provozovny Balu Kitchen
Kontaktní údaje prodávajícího:
LAZOLO s.r.o.
Pod Krejcárkem 975/2, 130 00 Praha 3
IČ 06554652
Tel.: 724 888 422
manager@baluproject.cz
Provozovna: restaurace Balu Kitchen
Pod Krejcárkem 975/2, 130 00 Praha 3
Provozní doba: Po-Pá 08:00-15:00

Informace o službách a zboží.
Restaurace nabízí gastronomické služby, výrobky vlastní výroby a zboží zakoupené od jiných dodavatelů. Cena zboží a služeb je uvedena v jídelních a nápojových lístcích a cenících.
V jednotlivě předem připravených zakázkách (oslavy a pod) je cena uvedena v nabídce zpracované prodávajícím a předložené zákazníkovi. Ceny jsou uváděné včetně daní a poplatků. Objednávka služby nebo zboží zákazníkem se má za souhlas s nabídkou prodávajícího. Užívaní vlastních služeb a konzumace vlastního zboží kupujícím jsou přípustné pouze se souhlasem prodávajícího a jsou případně prodávajícím zpoplatněny.
V případě jednotlivě sjednaných zakázkách většího rozsahu má prodávající možnost požadovat úhradu nevratného rezervačního poplatku a realizační zálohy. Při rezervaci sálu činí rezervační poplatek: 10 000,- Kč, při rezervaci celé restauraci rezervační poplatek činí 15 000,- Kč. Při rezervaci salónku činí rezervační poplatek 1 000,- Kč.
Způsoby úhrady
Za služby nebo zboží lze platit hotově v českých korunách nebo pomocí platební karty a platebního terminálu pověřenému pracovníkovi prodávajícího. Jiné způsoby úhrady – bankovním převodem, prostřednictvím virtuálního terminálu, poukázkami vydanými prodávajícím nebo věcným plněním – jsou možné pouze za předchozího a písemného ujednání mezi zákazníkem a prodávajícím.
Dodávka služeb a zboží
Služby a zboží jsou kupujícímu dodávané v provozovně Balu Kitchen.
Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy
Od objednávky může kupující odstoupit nejpozději v čase dodání a současně pouze při nákupu zboží, které není prodávajícím nijak upravováno.
Při zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy při jednotlivě předem připravených zakázkách (oslavy a pod) má prodávající nárok na plnění storno poplatků za těchto podmínek:
V případě zrušení objednávky 6-1 měsíc před termínem zakázky 15 000,- Kč (u rezervacích celé restaurace) nebo 10 000,- Kč (u rezervacích sálu restauraci) (nevratný rezervační poplatek).
V případě zrušení objednávky 1 měsíc – 1 týden před termínem zakázky 15 000,- Kč (u rezervacích celé restaurace) nebo 10 000,- Kč (u rezervacích sálu restauraci) (nevratný rezervační poplatek)+ 20% předpokládaného rozpočtu akce.
V případě zrušení objednávky méně než 1 týden před termínem zakázky 15 000,- Kč (u rezervacích celé restaurace) nebo 10 000,- Kč (u rezervacích sálu restauraci) (nevratný rezervační poplatek)+ 40% předpokládaného rozpočtu akce.
Možnosti reklamace jsou uvedeny v Reklamačním řádu společnosti LAZOLO s.r.o. a provozovny Balu Kitchen.
Řešení sporů:
Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na soud.
Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Reklamační řád
provozovny Balu Kitchen.
Kontaktní údaje prodávajícího:
LAZOLO s.r.o.
Pod Krejcárkem 975/2,
130 00 Praha 3
IČ 06554652
Tel.: 724 888 422
manager@baluproject.cz
rnProvozovna: restaurace Balu Kitchen
Pod Krejcárkem 975/2,
130 00 Praha 3
Provozní doba: Po-Pá 08:00-15:00
Oznámení vady a vyřízení reklamace
Vadu na službě a zboží může kupující uplatnit u prodávajícího pouze
bezprostředně při dodávce služby nebo zboží. Vadu na míře nebo velikosti ihned
při nákupu, smyslovou vadu (chuť, vůně) nejpozději při ochutnání výrobku. Vadu
na míře nebo velikosti je prodávajcí povinen odstranit okamžitě, smyslovou vadu
pak po dohodě mezi kupujícím a odpovědným pracovníkem prodávajícího. Pokud
nedojde k dohodě, služba nebo zboží nebudou kupujícímu účtovány.rn
Vadu na vyúčtování za služby a zboží může kupující uplatnit u prodávajícího
pouze bezprostředně při vyúčtování. Vady na vyúčtování za služby a zboží při
jednotlivě sjednaných zakázkách může kupující uplatnit pouze bezprostředně při
uskutečnění plnění.rn
Vadu na chování personálu může kupující uplatnit u osoby odpovědné provozovny
Balu Kitchen.rn
Osoba odpovědná:
Ing. Elena Titova 
Pod Krejcárkem 975/2, 130 00 Praha 3
Tel.: 724 888 422
manager@baluproject.cz